استپ فومی

استپ فومی

بدون استپ هرگز!

اگر بخواهیم تمرین با استپ را در یک جمله خلاصه کنیم، می شود: چربی سوزی در بالاترین حد، هماهنگی کامل عضلات و سیستم قلبی عروقی در بالاترین سطح.ورزش با استپ، توده های عضلانی را تقویت می کند.پاها هنگام بالا رفتن از تخته استپ به شدت به فعالیت وادار می شوند و بازوها نیز در هر حرکت با پاها هماهنگ می شوند.در یک کلام استپ تمام بدن را به طور هماهنگ، عضلانی و خوش فرم می سازد.آیا این دلایل کافی نیست تا استپ یکی از تجهیزات ضروری نمرینات شما باشد؟

stepfomi